Tingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Käesolevad tingimused kehtivad kõigi isikute (edaspidi ostja) ja ostukeskkonna epood.raudnagel.ee (edaspidi Raudnagel e-pood) omaniku Raudnagel OÜ (edaspidi müüja) vahel Raudnagel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Raudnagel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 


2. Tooted

2.1. Toodete hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.
2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

2.3. Raudnagel e-poes olevad hinnad võivad erineda teistest Raudnagel OÜ kaupluste hindadest
2.4. Raudnagel e-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
2.5. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada vigu.
2.6. Sooduskoodi allahindlus ei kehti juba soodushinnaga müüdavatele toodetele.

 


3. Toodete eest tasumine

3.1. Ettemaksuarve saadetakse ostjale tellimuse kinnitusena elektronpostiga. Ostja on kohustatud enne ettemaksuarve tasumist kontrollima, et andmed ettemaksuarvel vastavad tellimusele. Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu ettemaksuarvel näidatud summa  on laekunud müüja arvelduskontole.
3.2. Ostja tellimus tühistatakse juhul, kui ostja ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.4. Toodete tarnimine

4.1. Kui ostja poolt sooritatud makse on laekunud Raudnagel e-poe arvele, toimetatakse kaup ostjani tavaliselt kahe kuni viie päeva jooksul, eeldusel et kaup on laos olemas.
4.2. Toote tarnimiseks pakub Raudnagel e-pood vastavalt tellimusele (ostjale) kolme võimalust: DPD ja SmartPOST kulleriga saatmist või ise kaubale järgi tulla.
4.3. Toodete tarnekulu Eesti piires on vastavalt teenusele. Ise kaubale järele tulles tarnekulu pole.
4.4. Ostja on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Raudnagel e-pood ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.4. Raudnagel e-poes sooritatud tellimuste töötlemine toimub tööpäevadel (E-R kl 8.00-17.00). Kui tellimuse esitamise aeg jääb hiljemaks kui reedel kl 14, toimub tellimuse vormistamine järgneval esmaspäeval. Kehtib ka "tulen kaubale ise järele" tarnevaliku puhul. 
 


 5. Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

 

5.1. Raudnagel OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2 aastat ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest. Tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

5.2. Ostja peab teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta asja lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama. Tarbijalemüügi puhul peab tarbija teatama asja lepingutingimustele mittevastavusest müüjale kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai mittevastavusest teada. 

5.3. Raudnagel OÜ ei vastuta:
1) Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest.
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

5.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Raudnagel OÜ kulul.

5.5. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese kuu kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud alati Raudnagel OÜ. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Raudnagel OÜ üksnes juhul, kui pretensioon oli õigustatud.  

5.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) ostja poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

5.7. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks. 

 


4. Garantii alla ei kuulu

4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, patareid, hoidikud, kaitsmed jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.
4.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt.
4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
4.5. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
4.6. Akude mahtuvuse vähenemine.

 

 

5. Kauba tagastamine

 

5.1. Kui kauba kättesaamisel selgub, et kaup ei vasta ostja ootustele või kaup ei sobi, siis on ostjal õigus kaupa tagastada 14 päeva jooksul alates selle kättesaamisest. Ostja täidab Raudnagel e-poes  kauba tagastamise avalduse ning tagastab kauba tervena ja komplektsena. Tagastamisele kuuluv kaup peab olema originaalpakendis, siltidega ja kasutamata.

5.2. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5.3. Raudnagel e-poe töötaja saadab kauba ekspertiisi kontrolli. Ekspertiisi ei saadeta tooteid, mis tehnilist korrasoleku kontrolli ei vaja või saab seda teenindaja teha poes kohapeal nt. telefonikotid, puutepliiatsid, jms. Ekspertiisi tulemusest teavitatakse ostjat kahe nädala jooksul. Kui ekspertiisi otsus on positiivne (seade korras) ostetakse kaup kliendilt tagasi. Raudnagel OÜ raamatupidamine krediteerib müügiarve (kui tegemist oli neto arvega siis kantakse makstud  summa kahe tööpäeva jooksul maksja kontole tagasi).

5.4. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemisel vastutab ostja asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest, et veenduda kauba olemuses, omadustes ja toimimises, peaks ostja käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

5.5. Tähelepanu! 14-päevane tagastusõigus ei kehti kaubale, millele ostja ise järele tuleb ning samuti järelmaksuga ostetud kaubale, mis pärast järelmaksu lepingu sõlmimist Raudnagel OÜ poes ostjale üle antakse.

 


6. Vastutus ja vääramata jõud

6.1. Müüja ja ostja vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2. Müüja ei vastuta ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud). Müüja vastutus kauba tarne eest lõpeb kauba üleandmise hetkest ostjale või transpordi ettevõttele.

 


7. Muud tingimused

7.1. Ostja ja müüja vahel seoses Raudnagel e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.